Friday, August 12, 2005

 


Česky

Tak tohle by mělo být místo v internetu, kde budu studentům VOŠ Domažlice dávat studijní materiály v angličtině a v němčině. Krom toho plánuji stránky o vědách , které zajímají mne, ale opět to bude pouze v angličtině a v němčině. Pokud vše dobře zvládnu, bude zde i místo pro výměnu názorů studentů a kantorů a dalších zájemců o sociální práci a další vědy, a možná i na jiná témata.

Vlevo najdete linky na angličtinu, němčinu a další linky.

Dnes, 17.11.2005 jsem přidal i české forum, najdete na něj link taky vlevo, těším se na Vaše příspěvky.

English

This should become a place in internet, where I intent to give study materials in English and in German to students of The School of Social Work in Domažlice. Besides that I plan to post here some pages about sciences which are of interest to me, but only in English or German. If I master the stuff here I plan to have here even a place for exchange of opinions for students as well as teachers, and of course, even for general public interested in these sciences; maybe even some other topics.

Links to the respective languages and other links may be found on the left.

Deutsch

Hier sollte ein Platz im Internet entstehen, wo ich Unterlagen in den Sprachen Englisch und Deutsch für Studenten der Fachhochschule für Sozialarbeit in Domažlice veröffentlichen möchte. Noch dazu plane ich Seiten über Wissenschaften, die mich interessieren, aber nur in Deutsch oder in Englisch. Falls mir alles gelingt, möchte ich hier auch einen Platz für Meinungsaustausch für Studenten als auch für Lehrkräfte anbieten, und klar, auch für alle, die sich für diese Wissenschaften interessieren; u.U. später auch noch weitere Themen.

Links zu verschiedenen Wissenschaften befinden sich links.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?